Thống kê lô gan Miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
29 09/04/2019 9 25
60 09/04/2019 9 25
63 09/04/2019 9 26
66 10/04/2019 8 29
76 10/04/2019 8 25

Thống kê loto - Xổ số Miền Bắc đến ngày 19/04/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 10 lần quay gần đây

52 7 lần Tăng 2 lần so với 10 lần trước
02 6 lần Tăng 3 lần so với 10 lần trước
07 6 lần Tăng 4 lần so với 10 lần trước
13 6 lần Tăng 5 lần so với 10 lần trước
18 6 lần Tăng 3 lần so với 10 lần trước
22 6 lần Tăng 3 lần so với 10 lần trước
65 6 lần Tăng 4 lần so với 10 lần trước
82 6 lần Tăng 3 lần so với 10 lần trước
12 5 lần Tăng 1 lần so với 10 lần trước
32 5 lần Tăng 3 lần so với 10 lần trước

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 20 lần quay gần đây

52 12 lần Tăng 1 lần so với 20 lần trước
02 9 lần Tăng 6 lần so với 20 lần trước
12 9 lần Tăng 7 lần so với 20 lần trước
18 9 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
22 9 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
82 9 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
88 9 lần Tăng 7 lần so với 20 lần trước
97 9 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
07 8 lần Tăng 6 lần so với 20 lần trước
20 8 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
Cá Nhân
avatar
Khách
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,