Thống kê đầu đuổi đặc biệt XSMB, Thống kê đầu đuôi đặc biệt xổ số Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi đặc biệt Xổ số Miền Bắc

Trang thống kê đầu đuôi đặc biệt xổ số Miền Bắc cho ra kết quả để bạn có thể theo dõi bạch thủ lô tô và số đề xuất hiện trong những thời gian gần đây. Dựa trên thống kê đầu giải đặc biệt theo khoảng thời gian nhất định cũng như thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo một khoảng thời gian bạn chọn. Mọi kết quả thống kê được hệ thống máy tính xử lý nên độ chính xác sẽ là tuyệt đối.

Ngoài ra bạn cũng nên tham khảo thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc hoặc thống kê lô gan xổ số Miền Bắc để có thêm dữ liệu khi lựa chọn cặp số.

Thống kê theo tỉnh
Miền Bắc
Xem kết quả từ ngày ... đến ngày ...
01/09/2020
01/10/2020
Đến
Thống kê đầu lô tô từ 01/09/2020 đến 01/10/2020

Đầu

Ngày

01/10/2020
30/09/2020
29/09/2020
28/09/2020
27/09/2020
26/09/2020
25/09/2020
24/09/2020
23/09/2020
22/09/2020
21/09/2020
20/09/2020
19/09/2020
18/09/2020
17/09/2020
16/09/2020
15/09/2020
14/09/2020
13/09/2020
12/09/2020
11/09/2020
10/09/2020
09/09/2020
08/09/2020
07/09/2020
06/09/2020
05/09/2020
04/09/2020
03/09/2020
02/09/2020
01/09/2020
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
18
68
23
31
46
69
18
82
11
86
57
42
04
90
70
82
30
89
63
80
29
20
00
22
53
93
85
80
80
48
57
Thống kê đuôi lô tô từ 01/09/2020 đến 01/10/2020

Đầu

Ngày

01/10/2020
30/09/2020
29/09/2020
28/09/2020
27/09/2020
26/09/2020
25/09/2020
24/09/2020
23/09/2020
22/09/2020
21/09/2020
20/09/2020
19/09/2020
18/09/2020
17/09/2020
16/09/2020
15/09/2020
14/09/2020
13/09/2020
12/09/2020
11/09/2020
10/09/2020
09/09/2020
08/09/2020
07/09/2020
06/09/2020
05/09/2020
04/09/2020
03/09/2020
02/09/2020
01/09/2020
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
18
68
23
31
46
69
18
82
11
86
57
42
04
90
70
82
30
89
63
80
29
20
00
22
53
93
85
80
80
48
57
Cá Nhân
avatar
Khách
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,