Thống kê đầu đuổi đặc biệt XSMB, Thống kê đầu đuôi đặc biệt xổ số Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi đặc biệt Xổ số Miền Bắc

Trang thống kê đầu đuôi đặc biệt xổ số Miền Bắc cho ra kết quả để bạn có thể theo dõi bạch thủ lô tô và số đề xuất hiện trong những thời gian gần đây. Dựa trên thống kê đầu giải đặc biệt theo khoảng thời gian nhất định cũng như thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo một khoảng thời gian bạn chọn. Mọi kết quả thống kê được hệ thống máy tính xử lý nên độ chính xác sẽ là tuyệt đối.

Ngoài ra bạn cũng nên tham khảo thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc hoặc thống kê lô gan xổ số Miền Bắc để có thêm dữ liệu khi lựa chọn cặp số.

Thống kê theo tỉnh
Miền Bắc
Xem kết quả từ ngày ... đến ngày ...
19/12/2020
19/01/2021
Đến
Thống kê đầu lô tô từ 19/12/2020 đến 19/01/2021

Đầu

Ngày

18/01/2021
17/01/2021
16/01/2021
15/01/2021
14/01/2021
13/01/2021
12/01/2021
11/01/2021
10/01/2021
09/01/2021
08/01/2021
07/01/2021
06/01/2021
05/01/2021
04/01/2021
03/01/2021
02/01/2021
01/01/2021
31/12/2020
30/12/2020
29/12/2020
28/12/2020
27/12/2020
26/12/2020
25/12/2020
24/12/2020
23/12/2020
22/12/2020
21/12/2020
20/12/2020
19/12/2020
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
49
95
46
85
38
69
92
07
46
64
26
54
02
76
88
32
81
85
50
05
11
90
71
87
87
93
88
13
93
88
70
Thống kê đuôi lô tô từ 19/12/2020 đến 19/01/2021

Đầu

Ngày

18/01/2021
17/01/2021
16/01/2021
15/01/2021
14/01/2021
13/01/2021
12/01/2021
11/01/2021
10/01/2021
09/01/2021
08/01/2021
07/01/2021
06/01/2021
05/01/2021
04/01/2021
03/01/2021
02/01/2021
01/01/2021
31/12/2020
30/12/2020
29/12/2020
28/12/2020
27/12/2020
26/12/2020
25/12/2020
24/12/2020
23/12/2020
22/12/2020
21/12/2020
20/12/2020
19/12/2020
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
49
95
46
85
38
69
92
07
46
64
26
54
02
76
88
32
81
85
50
05
11
90
71
87
87
93
88
13
93
88
70
Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,