Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc, thống kê xsmb, giải đặc biệt mb

Thống kê giải đặc biệt Xổ số Miền Bắc

Trang thống kê giải đặc biệt kết quả xổ số Miền Bắc năm 2018 các bạn có thể lọc kết quả giải đặc biệt XSMB theo tuần, tháng, năm để có cái nhìn tổng quát và có thể theo dỗi 2 số cuối hoặc 5 số của giải đặc biệt trong các khoảng thời gian các bạn đã chọn.

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm cách thống kê kết quả xổ số Miền Bắc theo dạng thống kê lô gan Miền Bắc để có thêm thông tin dữ liệu trước khi chọn cho mình một cặp số may mắn nhất.

Thống kê theo tỉnh
Miền Bắc
Thống kê trong khoảng ? năm
1 năm
Thống kê giải đặc biệt từ 10/2022 đến 10/2023

Tháng

Ngày

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
102022
112022
122022
012023
022023
032023
042023
052023
062023
072023
082023
092023
102023
35019
99876
52770
64668
67246
24523
65169
66819
10576
51859
75371
05028
80983
33487
13454
26450
77471
84807
13037
04067
85979
94309
66130
38522
96669
57765
71218
71610
92034
81736
67145
78611
65353
96305
57974
12834
79638
91006
35546
50578
15677
05776
07253
32592
68879
66534
27465
80770
50000
52091
31698
30529
12843
47779
05499
75996
50604
36819
19739
67896
89604
67857
32041
65507
73887
25380
05085
98112
93343
Thống kê đầu đặc biệt từ 10/2022 đến 10/2023

Tháng

Ngày

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
102022
112022
122022
012023
022023
032023
042023
052023
062023
072023
082023
092023
102023
1
7
7
6
4
2
6
1
7
5
7
2
8
8
5
5
7
0
3
6
7
0
3
2
6
6
0
1
1
0
3
3
0
4
1
0
5
0
0
7
3
3
0
4
7
7
7
5
9
7
3
6
7
0
9
9
2
4
7
9
9
0
1
3
9
0
5
4
0
8
8
8
1
4
Thống kê đuôi đặc biệt từ 10/2022 đến 10/2023

Tháng

Ngày

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
102022
112022
122022
012023
022023
032023
042023
052023
062023
072023
082023
092023
102023
9
6
0
8
6
3
9
9
6
9
1
8
3
7
4
0
1
7
7
7
9
9
0
2
9
5
0
8
0
0
4
6
0
5
1
0
3
5
0
4
4
8
6
6
8
7
6
3
2
9
4
5
0
0
1
8
9
3
9
9
6
4
9
9
6
4
7
1
7
7
0
5
2
3
Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,