Đầu đuôi Miền Bắc, Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô Xổ số Miền Bắc

Trang thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc theo tuần, tháng, năm, và thống kê chi tiết số lần đã về của bộ số có đầu hoặc đuôi. Tính năng thống kê đầu đít kết quả XSMB này sẽ giúp bạn có thể xem được đầu lô tô/đuôi lô tô của từng giải theo khoảng thời gian bạn đã chọn hoặc xem thống kê theo biên độ số ngày. 

Ngoài tính năng thống kê đầu đuôi xổ số Miền Bắc này ra bạn có thể tham khảo thêm tính năng thống kê lô tô Miền Bắc hoặc thống kê lô gan MB để có cái nhìn trực diện hơn với từng con số.

Thống kê theo tỉnh
Miền Bắc
Xem kết quả từ ngày ... đến ngày ...
02/03/2020
31/03/2020
Đến
Thống kê đầu lô tô từ 02/03/2020 đến 31/03/2020

Đầu

Ngày

18/03/2020
22/03/2020
25/03/2020
20/03/2020
23/03/2020
28/03/2020
29/03/2020
30/03/2020
21/03/2020
26/03/2020
19/03/2020
27/03/2020
24/03/2020
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
3
3
1
2
4
2
2
2
7
4
5
4
3
1
3
2
2
1
2
1
5
1
2
4
2
4
2
5
1
2
2
1
3
3
2
4
6
1
3
4
7
1
1
0
5
1
2
2
4
5
3
2
3
2
4
1
3
1
3
2
3
2
1
2
4
3
1
5
4
4
2
1
1
4
5
2
2
2
4
2
4
6
3
2
1
0
2
1
6
4
3
0
5
1
3
1
2
2
6
3
3
4
2
1
2
3
6
3
0
2
1
2
3
3
3
2
6
2
3
1
2
4
2
3
2
2
3
4
4
Thống kê đuôi lô tô từ 02/03/2020 đến 31/03/2020

Đầu

Ngày

18/03/2020
22/03/2020
25/03/2020
20/03/2020
23/03/2020
28/03/2020
29/03/2020
30/03/2020
21/03/2020
26/03/2020
19/03/2020
27/03/2020
24/03/2020
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
2
4
2
5
2
2
2
3
3
3
1
4
4
3
2
1
3
3
3
2
2
2
5
3
2
2
3
5
1
0
8
2
1
5
2
5
0
3
1
2
3
1
4
4
3
3
5
1
1
1
4
1
4
2
4
2
1
3
5
1
3
4
4
2
1
3
4
2
3
2
1
3
3
2
5
2
1
1
7
2
4
2
2
5
2
4
2
4
0
2
0
3
5
4
5
4
0
4
0
1
4
5
3
4
1
2
2
0
5
1
2
3
2
5
2
1
2
5
4
1
2
3
3
1
5
1
3
4
4
Cá Nhân
avatar
Khách
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,