Đầu đuôi Miền Bắc, Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô Xổ số Miền Bắc

Trang thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc theo tuần, tháng, năm, và thống kê chi tiết số lần đã về của bộ số có đầu hoặc đuôi. Tính năng thống kê đầu đít kết quả XSMB này sẽ giúp bạn có thể xem được đầu lô tô/đuôi lô tô của từng giải theo khoảng thời gian bạn đã chọn hoặc xem thống kê theo biên độ số ngày. 

Ngoài tính năng thống kê đầu đuôi xổ số Miền Bắc này ra bạn có thể tham khảo thêm tính năng thống kê lô tô Miền Bắc hoặc thống kê lô gan MB để có cái nhìn trực diện hơn với từng con số.

Thống kê theo tỉnh
Miền Bắc
Xem kết quả từ ngày ... đến ngày ...
11/06/2020
11/07/2020
Đến
Thống kê đầu lô tô từ 11/06/2020 đến 11/07/2020

Đầu

Ngày

29/06/2020
01/07/2020
05/07/2020
08/07/2020
02/07/2020
03/07/2020
06/07/2020
07/07/2020
04/07/2020
10/07/2020
30/06/2020
09/07/2020
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
4
4
1
2
4
1
5
2
2
3
0
3
2
3
3
3
2
4
4
2
4
2
0
4
7
1
2
1
4
4
2
0
5
2
3
3
2
2
4
2
1
4
3
1
5
1
2
6
2
2
4
5
2
4
4
0
2
3
1
6
1
3
0
2
0
4
3
5
3
5
3
2
2
2
2
2
3
5
1
5
4
0
2
2
3
0
4
4
3
1
1
3
3
0
4
4
4
4
3
0
4
2
4
2
5
3
4
1
2
0
5
4
1
4
1
0
5
3
4
Thống kê đuôi lô tô từ 11/06/2020 đến 11/07/2020

Đầu

Ngày

29/06/2020
01/07/2020
05/07/2020
08/07/2020
02/07/2020
03/07/2020
06/07/2020
07/07/2020
04/07/2020
10/07/2020
30/06/2020
09/07/2020
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
2
4
0
2
2
5
2
4
2
1
4
1
3
2
6
3
3
3
1
4
6
1
1
3
2
4
2
3
1
5
1
2
5
4
3
1
4
1
1
3
4
2
1
3
3
3
3
2
3
1
1
6
0
1
0
3
5
5
5
1
3
6
2
2
2
2
4
3
2
4
3
3
2
3
0
3
4
2
3
4
2
1
1
1
5
1
5
2
5
1
3
4
2
5
3
4
2
1
2
3
2
2
2
1
1
4
3
3
6
6
4
1
4
3
1
1
5
1
1
Cá Nhân
avatar
Khách
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,