XSMT thứ 4 - Kết quả XSMT thứ 4 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ tư 20/10/2021

Kết quả XSMT Thứ tư 13/10/2021

Kết quả XSMT Thứ tư 06/10/2021

Kết quả XSMT Thứ tư 29/09/2021

Kết quả XSMT Thứ tư 22/09/2021

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,