XSMB thứ 5 - Kết quả XSMB thứ 5 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ năm 03/12/2020

Kết quả XSMB Thứ năm 26/11/2020

Kết quả XSMB Thứ năm 19/11/2020

Kết quả XSMB Thứ năm 12/11/2020

Kết quả XSMB Thứ năm 05/11/2020

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,