XSMB thứ 5 - Kết quả XSMB thứ 5 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ năm 02/02/2023

Kết quả XSMB Thứ năm 26/01/2023

Kết quả XSMB Thứ năm 19/01/2023

Kết quả XSMB Thứ năm 12/01/2023

Kết quả XSMB Thứ năm 05/01/2023

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,