XSMB thứ 5 - Kết quả XSMB thứ 5 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ năm 29/09/2022

Kết quả XSMB Thứ năm 22/09/2022

Kết quả XSMB Thứ năm 15/09/2022

Kết quả XSMB Thứ năm 08/09/2022

Kết quả XSMB Thứ năm 01/09/2022

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,