XSMB thứ 5 - Kết quả XSMB thứ 5 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ năm 13/06/2024

Kết quả XSMB Thứ năm 06/06/2024

Kết quả XSMB Thứ năm 30/05/2024

Kết quả XSMB Thứ năm 23/05/2024

Kết quả XSMB Thứ năm 16/05/2024

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,