XSMB thứ 5 - Kết quả XSMB thứ 5 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ năm 17/09/2020

Kết quả XSMB Thứ năm 10/09/2020

Kết quả XSMB Thứ năm 03/09/2020

Kết quả XSMB Thứ năm 27/08/2020

Kết quả XSMB Thứ năm 20/08/2020

Cá Nhân
avatar
Khách
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,