XSMB thứ 5 - Kết quả XSMB thứ 5 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ năm 07/12/2023

Kết quả XSMB Thứ năm 30/11/2023

Kết quả XSMB Thứ năm 23/11/2023

Kết quả XSMB Thứ năm 16/11/2023

Kết quả XSMB Thứ năm 09/11/2023

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,