XSMB thứ 5 - Kết quả XSMB thứ 5 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ năm 22/07/2021

Kết quả XSMB Thứ năm 15/07/2021

Kết quả XSMB Thứ năm 08/07/2021

Kết quả XSMB Thứ năm 01/07/2021

Kết quả XSMB Thứ năm 24/06/2021

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,