Thứ, Ngày
Giải Bảy
Đặc Biệt
Thứ năm20/06/2019
09,53,87,97
25132
Thứ tư19/06/2019
45,21,58,89
29853
Thứ ba18/06/2019
60,23,39,19
86598
Thứ hai17/06/2019
58,00,99,41
74374
Chủ nhật16/06/2019
39,37,62,83
02777
Thứ bảy15/06/2019
43,51,54,78
16509
Thứ sáu14/06/2019
13,11,81,00
39101
Thứ năm13/06/2019
22,16,93,18
69759
Thứ tư12/06/2019
40,56,58,65
34298
Thứ ba11/06/2019
57,58,55,52
92614
Thứ hai10/06/2019
20,61,82,93
11797
Chủ nhật09/06/2019
57,33,78,55
53338
Thứ bảy08/06/2019
58,28,38,78
81575
Thứ sáu07/06/2019
20,36,86,75
43073
Thứ năm06/06/2019
15,67,95,34
35740
Thứ tư05/06/2019
60,79,03,81
85267
Thứ ba04/06/2019
91,59,97,79
90686
Thứ hai03/06/2019
49,27,36,89
31873
Chủ nhật02/06/2019
04,30,92,73
99357
Thứ bảy01/06/2019
63,32,23,11
68191
Thứ sáu31/05/2019
77,09,45,06
79905
Thứ năm30/05/2019
56,90,76,16
47625
Thứ tư29/05/2019
81,30,48,94
19146
Thứ ba28/05/2019
43,72,73,02
96458
Thứ hai27/05/2019
79,43,45,69
09247
Chủ nhật26/05/2019
92,07,12,14
90064
Thứ bảy25/05/2019
45,36,70,60
45433
Thứ sáu24/05/2019
52,27,48,33
71563
Thứ năm23/05/2019
59,96,38,55
98583
Cá Nhân
avatar
Khách
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,