Thứ, Ngày
Giải Bảy
Đặc Biệt
Thứ năm21/03/2019
22,18,71,78
43185
Thứ tư20/03/2019
49,27,85,83
20824
Thứ ba19/03/2019
32,39,05,47
39473
Thứ hai18/03/2019
31,62,72,67
41334
Chủ nhật17/03/2019
51,94,70,75
96651
Thứ bảy16/03/2019
39,60,06,04
26682
Thứ sáu15/03/2019
49,42,99,63
40771
Thứ năm14/03/2019
73,28,31,82
75608
Thứ tư13/03/2019
40,49,59,44
55062
Thứ ba12/03/2019
03,08,63,34
37899
Thứ hai11/03/2019
72,23,05,38
97291
Chủ nhật10/03/2019
68,87,94,97
74359
Thứ bảy09/03/2019
37,94,70,28
06000
Thứ sáu08/03/2019
02,01,42,93
09702
Thứ năm07/03/2019
36,30,85,70
72672
Thứ tư06/03/2019
83,16,84,56
87807
Thứ ba05/03/2019
15,39,93,32
02286
Thứ hai04/03/2019
33,04,38,60
11155
Chủ nhật03/03/2019
12,89,92,06
58310
Thứ bảy02/03/2019
87,10,52,88
62505
Thứ sáu01/03/2019
32,11,67,76
71310
Thứ năm28/02/2019
08,17,26,63
61214
Thứ tư27/02/2019
28,57,64,94
68716
Thứ ba26/02/2019
16,14,73,89
17948
Thứ hai25/02/2019
38,65,56,81
37168
Chủ nhật24/02/2019
04,34,07,17
55232
Thứ bảy23/02/2019
96,39,53,34
63311
Thứ sáu22/02/2019
83,44,86,90
34463
Thứ năm21/02/2019
65,40,33,76
89968
Cá Nhân
avatar
Khách
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,