XSMB chủ nhật - Kết quả XSMB chủ nhật hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Chủ nhật 29/11/2020

Kết quả XSMB Chủ nhật 22/11/2020

Kết quả XSMB Chủ nhật 15/11/2020

Kết quả XSMB Chủ nhật 08/11/2020

Kết quả XSMB Chủ nhật 01/11/2020

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,