XSMB chủ nhật - Kết quả XSMB chủ nhật hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Chủ nhật 21/07/2019

Kết quả XSMB Chủ nhật 14/07/2019

Kết quả XSMB Chủ nhật 07/07/2019

Kết quả XSMB Chủ nhật 30/06/2019

Kết quả XSMB Chủ nhật 23/06/2019

Cá Nhân
avatar
Khách
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,