XSMB chủ nhật - Kết quả XSMB chủ nhật hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Chủ nhật 09/06/2024

Kết quả XSMB Chủ nhật 02/06/2024

Kết quả XSMB Chủ nhật 26/05/2024

Kết quả XSMB Chủ nhật 19/05/2024

Kết quả XSMB Chủ nhật 12/05/2024

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,