XSMB chủ nhật - Kết quả XSMB chủ nhật hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Chủ nhật 05/07/2020

Kết quả XSMB Chủ nhật 28/06/2020

Kết quả XSMB Chủ nhật 21/06/2020

Kết quả XSMB Chủ nhật 14/06/2020

Kết quả XSMB Chủ nhật 07/06/2020

Cá Nhân
avatar
Khách
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,