XSMB chủ nhật - Kết quả XSMB chủ nhật hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Chủ nhật 13/09/2020

Kết quả XSMB Chủ nhật 06/09/2020

Kết quả XSMB Chủ nhật 30/08/2020

Kết quả XSMB Chủ nhật 23/08/2020

Kết quả XSMB Chủ nhật 16/08/2020

Cá Nhân
avatar
Khách
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,