XSMB chủ nhật - Kết quả XSMB chủ nhật hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Chủ nhật 21/02/2021

Kết quả XSMB Chủ nhật 14/02/2021

Kết quả XSMB Chủ nhật 07/02/2021

Kết quả XSMB Chủ nhật 31/01/2021

Kết quả XSMB Chủ nhật 24/01/2021

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,