XSMB chủ nhật - Kết quả XSMB chủ nhật hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Chủ nhật 22/05/2022

Kết quả XSMB Chủ nhật 15/05/2022

Kết quả XSMB Chủ nhật 08/05/2022

Kết quả XSMB Chủ nhật 01/05/2022

Kết quả XSMB Chủ nhật 24/04/2022

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,