XSMB chủ nhật - Kết quả XSMB chủ nhật hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Chủ nhật 15/09/2019

Kết quả XSMB Chủ nhật 08/09/2019

Kết quả XSMB Chủ nhật 01/09/2019

Kết quả XSMB Chủ nhật 25/08/2019

Kết quả XSMB Chủ nhật 18/08/2019

Cá Nhân
avatar
Khách
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,