XSMB chủ nhật - Kết quả XSMB chủ nhật hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Chủ nhật 24/10/2021

Kết quả XSMB Chủ nhật 17/10/2021

Kết quả XSMB Chủ nhật 10/10/2021

Kết quả XSMB Chủ nhật 03/10/2021

Kết quả XSMB Chủ nhật 26/09/2021

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,