XSMB chủ nhật - Kết quả XSMB chủ nhật hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Chủ nhật 04/06/2023

Kết quả XSMB Chủ nhật 28/05/2023

Kết quả XSMB Chủ nhật 21/05/2023

Kết quả XSMB Chủ nhật 14/05/2023

Kết quả XSMB Chủ nhật 07/05/2023

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,