XSMB chủ nhật - Kết quả XSMB chủ nhật hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Chủ nhật 29/01/2023

Kết quả XSMB Chủ nhật 22/01/2023

Kết quả XSMB Chủ nhật 15/01/2023

Kết quả XSMB Chủ nhật 08/01/2023

Kết quả XSMB Chủ nhật 01/01/2023

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,