XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT thứ 3 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ ba 12/01/2021

Kết quả XSMT Thứ ba 05/01/2021

Kết quả XSMT Thứ ba 29/12/2020

Kết quả XSMT Thứ ba 22/12/2020

Kết quả XSMT Thứ ba 15/12/2020

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,