XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT thứ 3 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ ba 27/09/2022

Kết quả XSMT Thứ ba 20/09/2022

Kết quả XSMT Thứ ba 13/09/2022

Kết quả XSMT Thứ ba 06/09/2022

Kết quả XSMT Thứ ba 30/08/2022

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,