XSMB thứ 6 - Kết quả XSMB thứ 6 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ sáu 17/01/2020

Kết quả XSMB Thứ sáu 10/01/2020

Kết quả XSMB Thứ sáu 03/01/2020

Kết quả XSMB Thứ sáu 27/12/2019

Kết quả XSMB Thứ sáu 20/12/2019

Cá Nhân
avatar
Khách
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,