XSMB thứ 6 - Kết quả XSMB thứ 6 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ sáu 11/09/2020

Kết quả XSMB Thứ sáu 04/09/2020

Kết quả XSMB Thứ sáu 28/08/2020

Kết quả XSMB Thứ sáu 21/08/2020

Kết quả XSMB Thứ sáu 14/08/2020

Cá Nhân
avatar
Khách
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,