XSMB thứ 6 - Kết quả XSMB thứ 6 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ sáu 27/11/2020

Kết quả XSMB Thứ sáu 20/11/2020

Kết quả XSMB Thứ sáu 13/11/2020

Kết quả XSMB Thứ sáu 06/11/2020

Kết quả XSMB Thứ sáu 30/10/2020

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,