XSMB thứ 6 - Kết quả XSMB thứ 6 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ sáu 26/05/2023

Kết quả XSMB Thứ sáu 19/05/2023

Kết quả XSMB Thứ sáu 12/05/2023

Kết quả XSMB Thứ sáu 05/05/2023

Kết quả XSMB Thứ sáu 28/04/2023

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,