XSMB thứ 6 - Kết quả XSMB thứ 6 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ sáu 08/12/2023

Kết quả XSMB Thứ sáu 01/12/2023

Kết quả XSMB Thứ sáu 24/11/2023

Kết quả XSMB Thứ sáu 17/11/2023

Kết quả XSMB Thứ sáu 10/11/2023

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,