XSMB thứ 6 - Kết quả XSMB thứ 6 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ sáu 27/05/2022

Kết quả XSMB Thứ sáu 20/05/2022

Kết quả XSMB Thứ sáu 13/05/2022

Kết quả XSMB Thứ sáu 06/05/2022

Kết quả XSMB Thứ sáu 29/04/2022

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,