XSMB thứ 6 - Kết quả XSMB thứ 6 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ sáu 22/10/2021

Kết quả XSMB Thứ sáu 15/10/2021

Kết quả XSMB Thứ sáu 08/10/2021

Kết quả XSMB Thứ sáu 01/10/2021

Kết quả XSMB Thứ sáu 24/09/2021

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,