XSMB thứ 6 - Kết quả XSMB thứ 6 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ sáu 07/05/2021

Kết quả XSMB Thứ sáu 30/04/2021

Kết quả XSMB Thứ sáu 23/04/2021

Kết quả XSMB Thứ sáu 16/04/2021

Kết quả XSMB Thứ sáu 09/04/2021

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,