XSMB thứ 7 - Kết quả XSMB thứ 7 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ bảy 01/10/2022

Kết quả XSMB Thứ bảy 24/09/2022

Kết quả XSMB Thứ bảy 17/09/2022

Kết quả XSMB Thứ bảy 10/09/2022

Kết quả XSMB Thứ bảy 03/09/2022

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,