XSMB thứ 7 - Kết quả XSMB thứ 7 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ bảy 30/09/2023

Kết quả XSMB Thứ bảy 23/09/2023

Kết quả XSMB Thứ bảy 16/09/2023

Kết quả XSMB Thứ bảy 09/09/2023

Kết quả XSMB Thứ bảy 02/09/2023

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,