XSMB thứ 7 - Kết quả XSMB thứ 7 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ bảy 24/07/2021

Kết quả XSMB Thứ bảy 17/07/2021

Kết quả XSMB Thứ bảy 10/07/2021

Kết quả XSMB Thứ bảy 03/07/2021

Kết quả XSMB Thứ bảy 26/06/2021

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,