XSMB thứ 7 - Kết quả XSMB thứ 7 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ bảy 16/01/2021

Kết quả XSMB Thứ bảy 09/01/2021

Kết quả XSMB Thứ bảy 02/01/2021

Kết quả XSMB Thứ bảy 26/12/2020

Kết quả XSMB Thứ bảy 19/12/2020

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,