XSMB thứ 7 - Kết quả XSMB thứ 7 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ bảy 20/07/2019

Kết quả XSMB Thứ bảy 13/07/2019

Kết quả XSMB Thứ bảy 06/07/2019

Kết quả XSMB Thứ bảy 29/06/2019

Kết quả XSMB Thứ bảy 22/06/2019

Cá Nhân
avatar
Khách
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,