XSMB thứ 7 - Kết quả XSMB thứ 7 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ bảy 03/06/2023

Kết quả XSMB Thứ bảy 27/05/2023

Kết quả XSMB Thứ bảy 20/05/2023

Kết quả XSMB Thứ bảy 13/05/2023

Kết quả XSMB Thứ bảy 06/05/2023

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,