XSMB thứ 7 - Kết quả XSMB thứ 7 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ bảy 18/05/2019

Kết quả XSMB Thứ bảy 11/05/2019

Kết quả XSMB Thứ bảy 04/05/2019

Kết quả XSMB Thứ bảy 27/04/2019

Kết quả XSMB Thứ bảy 20/04/2019

Cá Nhân
avatar
Khách
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,