XSMB thứ 7 - Kết quả XSMB thứ 7 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ bảy 04/07/2020

Kết quả XSMB Thứ bảy 27/06/2020

Kết quả XSMB Thứ bảy 20/06/2020

Kết quả XSMB Thứ bảy 13/06/2020

Kết quả XSMB Thứ bảy 06/06/2020

Cá Nhân
avatar
Khách
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,