XSMB thứ 7 - Kết quả XSMB thứ 7 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ bảy 04/02/2023

Kết quả XSMB Thứ bảy 28/01/2023

Kết quả XSMB Thứ bảy 21/01/2023

Kết quả XSMB Thứ bảy 14/01/2023

Kết quả XSMB Thứ bảy 07/01/2023

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,