XSMB thứ 2 - Kết quả XSMB thứ 2 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ hai 26/07/2021

Kết quả XSMB Thứ hai 19/07/2021

Kết quả XSMB Thứ hai 12/07/2021

Kết quả XSMB Thứ hai 05/07/2021

Kết quả XSMB Thứ hai 28/06/2021

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,