XSMB thứ 2 - Kết quả XSMB thứ 2 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ hai 28/09/2020

Kết quả XSMB Thứ hai 21/09/2020

Kết quả XSMB Thứ hai 14/09/2020

Kết quả XSMB Thứ hai 07/09/2020

Kết quả XSMB Thứ hai 31/08/2020

Cá Nhân
avatar
Khách
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,