XSMB thứ 2 - Kết quả XSMB thứ 2 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ hai 02/10/2023

Kết quả XSMB Thứ hai 25/09/2023

Kết quả XSMB Thứ hai 18/09/2023

Kết quả XSMB Thứ hai 11/09/2023

Kết quả XSMB Thứ hai 04/09/2023

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,