XSMB thứ 2 - Kết quả XSMB thứ 2 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ hai 30/01/2023

Kết quả XSMB Thứ hai 23/01/2023

Kết quả XSMB Thứ hai 16/01/2023

Kết quả XSMB Thứ hai 09/01/2023

Kết quả XSMB Thứ hai 02/01/2023

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,