XSMB thứ 2 - Kết quả XSMB thứ 2 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ hai 29/05/2023

Kết quả XSMB Thứ hai 22/05/2023

Kết quả XSMB Thứ hai 15/05/2023

Kết quả XSMB Thứ hai 08/05/2023

Kết quả XSMB Thứ hai 01/05/2023

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,