XSMB thứ 2 - Kết quả XSMB thứ 2 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ hai 23/05/2022

Kết quả XSMB Thứ hai 16/05/2022

Kết quả XSMB Thứ hai 09/05/2022

Kết quả XSMB Thứ hai 02/05/2022

Kết quả XSMB Thứ hai 25/04/2022

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,