XSMB thứ 4 - Kết quả XSMB thứ 4 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ tư 02/12/2020

Kết quả XSMB Thứ tư 25/11/2020

Kết quả XSMB Thứ tư 18/11/2020

Kết quả XSMB Thứ tư 11/11/2020

Kết quả XSMB Thứ tư 04/11/2020

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,