XSMB thứ 4 - Kết quả XSMB thứ 4 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ tư 21/07/2021

Kết quả XSMB Thứ tư 14/07/2021

Kết quả XSMB Thứ tư 07/07/2021

Kết quả XSMB Thứ tư 30/06/2021

Kết quả XSMB Thứ tư 23/06/2021

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,