XSMB thứ 4 - Kết quả XSMB thứ 4 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ tư 24/05/2023

Kết quả XSMB Thứ tư 17/05/2023

Kết quả XSMB Thứ tư 10/05/2023

Kết quả XSMB Thứ tư 03/05/2023

Kết quả XSMB Thứ tư 26/04/2023

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,