XSMB thứ 4 - Kết quả XSMB thứ 4 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ tư 05/05/2021

Kết quả XSMB Thứ tư 28/04/2021

Kết quả XSMB Thứ tư 21/04/2021

Kết quả XSMB Thứ tư 14/04/2021

Kết quả XSMB Thứ tư 07/04/2021

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,