XSMB thứ 4 - Kết quả XSMB thứ 4 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ tư 20/10/2021

Kết quả XSMB Thứ tư 13/10/2021

Kết quả XSMB Thứ tư 06/10/2021

Kết quả XSMB Thứ tư 29/09/2021

Kết quả XSMB Thứ tư 22/09/2021

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,