XSMB thứ 4 - Kết quả XSMB thứ 4 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ tư 18/09/2019

Kết quả XSMB Thứ tư 11/09/2019

Kết quả XSMB Thứ tư 04/09/2019

Kết quả XSMB Thứ tư 28/08/2019

Kết quả XSMB Thứ tư 21/08/2019

Cá Nhân
avatar
Khách
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,