XSMB thứ 4 - Kết quả XSMB thứ 4 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ tư 13/02/2019

Kết quả XSMB Thứ tư 06/02/2019

Kết quả XSMB Thứ tư 30/01/2019

Kết quả XSMB Thứ tư 23/01/2019

Kết quả XSMB Thứ tư 16/01/2019

Cá Nhân
avatar
Khách
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,