XSMB thứ 4 - Kết quả XSMB thứ 4 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ tư 25/05/2022

Kết quả XSMB Thứ tư 18/05/2022

Kết quả XSMB Thứ tư 11/05/2022

Kết quả XSMB Thứ tư 04/05/2022

Kết quả XSMB Thứ tư 27/04/2022

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,