XSMB thứ 3 - Kết quả XSMB thứ 3 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ ba 19/10/2021

Kết quả XSMB Thứ ba 12/10/2021

Kết quả XSMB Thứ ba 05/10/2021

Kết quả XSMB Thứ ba 28/09/2021

Kết quả XSMB Thứ ba 21/09/2021

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,