XSMB thứ 3 - Kết quả XSMB thứ 3 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ ba 20/07/2021

Kết quả XSMB Thứ ba 13/07/2021

Kết quả XSMB Thứ ba 06/07/2021

Kết quả XSMB Thứ ba 29/06/2021

Kết quả XSMB Thứ ba 22/06/2021

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,