XSMB thứ 3 - Kết quả XSMB thứ 3 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ ba 30/05/2023

Kết quả XSMB Thứ ba 23/05/2023

Kết quả XSMB Thứ ba 16/05/2023

Kết quả XSMB Thứ ba 09/05/2023

Kết quả XSMB Thứ ba 02/05/2023

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,