XSMB thứ 3 - Kết quả XSMB thứ 3 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ ba 21/05/2024

Kết quả XSMB Thứ ba 14/05/2024

Kết quả XSMB Thứ ba 07/05/2024

Kết quả XSMB Thứ ba 30/04/2024

Kết quả XSMB Thứ ba 23/04/2024

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,