XSMB thứ 3 - Kết quả XSMB thứ 3 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ ba 05/12/2023

Kết quả XSMB Thứ ba 28/11/2023

Kết quả XSMB Thứ ba 21/11/2023

Kết quả XSMB Thứ ba 14/11/2023

Kết quả XSMB Thứ ba 07/11/2023

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,