XSMB thứ 3 - Kết quả XSMB thứ 3 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ ba 17/09/2019

Kết quả XSMB Thứ ba 10/09/2019

Kết quả XSMB Thứ ba 03/09/2019

Kết quả XSMB Thứ ba 27/08/2019

Kết quả XSMB Thứ ba 20/08/2019

Cá Nhân
avatar
Khách
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,