XSMB thứ 3 - Kết quả XSMB thứ 3 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ ba 04/10/2022

Kết quả XSMB Thứ ba 27/09/2022

Kết quả XSMB Thứ ba 20/09/2022

Kết quả XSMB Thứ ba 13/09/2022

Kết quả XSMB Thứ ba 06/09/2022

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,