XSMB thứ 3 - Kết quả XSMB thứ 3 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ ba 01/12/2020

Kết quả XSMB Thứ ba 24/11/2020

Kết quả XSMB Thứ ba 17/11/2020

Kết quả XSMB Thứ ba 10/11/2020

Kết quả XSMB Thứ ba 03/11/2020

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,