XSMB thứ 3 - Kết quả XSMB thứ 3 hàng tuần

Xổ số Miền Bắc theo tỉnh
Miền Bắc

Kết quả XSMB Thứ ba 24/05/2022

Kết quả XSMB Thứ ba 17/05/2022

Kết quả XSMB Thứ ba 10/05/2022

Kết quả XSMB Thứ ba 03/05/2022

Kết quả XSMB Thứ ba 26/04/2022

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,