XSMT thứ 7 - Kết quả XSMT thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ bảy 15/01/2022

Kết quả XSMT Thứ bảy 08/01/2022

Kết quả XSMT Thứ bảy 01/01/2022

Kết quả XSMT Thứ bảy 25/12/2021

Kết quả XSMT Thứ bảy 18/12/2021

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,