XSMT thứ 7 - Kết quả XSMT thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ bảy 16/10/2021

Kết quả XSMT Thứ bảy 09/10/2021

Kết quả XSMT Thứ bảy 02/10/2021

Kết quả XSMT Thứ bảy 25/09/2021

Kết quả XSMT Thứ bảy 18/09/2021

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,