Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Trung

Thống kê đầu đuôi lô tô Xổ số Miền Trung

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Trung - Thống kê đầu đuôi lô tô XSMT theo tuần, theo tháng gần đây nhất là thống kê chi tiết số lần về của bộ số có đầu/đuôi, và bộ số bao nhiêu.

- Tính năng này giúp bạn xem được thống kê đầu/đuôi loto của từng giải KQXSMT theo khoảng thời gian tùy chọn hoặc xem thống kê XSMT theo biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng gần đây nhất.

- Việc kiểm tra thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Trung sẽ giúp bạn có thể ghép được bộ cầu tốt nhất cho mình trong ngày.

Thống kê XS Miền Trung được xử lý thông qua hệ thống tính toán máy tính trong nhiều năm, đảm bảo chi tiết, chuẩn, chính xác tuyệt đối.

Thống kê theo tỉnh
Miền Trung
Xem kết quả từ ngày ... đến ngày ...
12/06/2020
12/07/2020
Đến
Thống kê đầu lô tô từ 12/06/2020 đến 12/07/2020

Đầu

Ngày

01/07/2020
02/07/2020
09/07/2020
11/07/2020
29/06/2020
30/06/2020
04/07/2020
05/07/2020
06/07/2020
08/07/2020
10/07/2020
03/07/2020
07/07/2020
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
3
3
4
2
1
6
3
4
6
6
3
3
4
7
6
7
6
6
6
6
5
2
7
5
7
7
4
7
4
3
6
7
5
9
3
5
5
6
5
4
5
6
2
1
4
3
5
4
2
7
6
3
4
1
3
1
4
3
4
8
6
5
4
2
7
7
3
6
6
5
0
6
7
4
2
0
6
2
4
5
2
9
2
3
3
1
5
5
1
5
5
3
2
6
5
2
2
3
3
3
6
2
5
3
4
3
3
2
5
1
4
2
3
3
6
2
7
3
5
4
0
2
5
5
3
5
4
5
3
Thống kê đuôi lô tô từ 12/06/2020 đến 12/07/2020

Đầu

Ngày

01/07/2020
02/07/2020
09/07/2020
11/07/2020
29/06/2020
30/06/2020
04/07/2020
05/07/2020
06/07/2020
08/07/2020
10/07/2020
03/07/2020
07/07/2020
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
6
2
1
7
3
2
5
3
2
7
7
4
2
4
8
9
6
1
6
4
3
6
5
4
7
8
7
5
5
6
7
6
7
3
7
5
3
6
4
4
6
4
1
4
4
5
2
3
3
3
1
4
4
2
5
5
3
4
5
6
5
6
5
8
4
2
5
8
5
2
5
3
4
3
6
1
4
1
7
2
6
6
3
2
3
3
4
3
4
4
2
3
4
3
4
4
4
5
3
2
6
4
3
3
4
4
5
1
4
2
1
6
4
4
1
4
5
6
3
1
0
10
4
2
5
2
6
3
3
Cá Nhân
avatar
Khách
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,