Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung, Thống kê giải đặc biệt XSMT

Thống kê giải đặc biệt Xổ số Miền Trung

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung – thống kê giải đặc biệt XSMT theo chu kỳ tuần, theo tháng, theo năm tùy chọn một cách nhanh chóng nhất của XSMT.

Người xem có thể tùy chọn giữa các hình thức hiển thị giải đặc biệt XSMT là:

- Tính năng này giúp bạn thống kê bộ số giải đặc biệt XSMT nhanh theo tuần, tháng, hoặc khoảng thời gian tùy chọn

- Xem kết quả thống kê giải đặc biệt 2 số cuối KQXSMT, đầu/đuôi giải đặc biệt theo tuần, tháng của XSMT bạn cần xem.

Thống kê giải đặc biệt 2 số cuối XS Miền Trung được tính toán, lưu trữ thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và nhanh chóng để người chơi có thể tham khảo lựa chọn tốt nhất bộ cầu xổ số Miền Trung cho mình.

Thống kê theo tỉnh
Miền Trung
Thống kê trong khoảng ? năm
1 năm
Thống kê giải đặc biệt từ 10/2022 đến 10/2023

Tháng

Ngày

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
102022
112022
122022
012023
022023
032023
042023
052023
062023
072023
082023
092023
102023
337479
954306
120545
597297
972290
855680
052774
162422
433382
223988
136847
662829
992630
231739
323499
494556
338264
920455
763134
771195
683516
829885
636141
491309
846473
076919
488036
261083
265325
662228
636473
966051
534400
519859
749535
974705
031897
502884
222143
226848
594322
084460
594548
959715
861224
899230
274615
828475
997754
376288
462218
422094
271859
069787
493305
316523
327159
849005
849868
829741
812125
236392
132304
557810
864382
511205
447591
265909
783630
Thống kê đầu đặc biệt từ 10/2022 đến 10/2023

Tháng

Ngày

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
102022
112022
122022
012023
022023
032023
042023
052023
062023
072023
082023
092023
102023
7
0
4
9
9
8
7
2
8
8
4
2
3
3
9
5
6
5
3
9
1
8
4
0
7
1
0
3
8
0
2
2
0
7
5
0
0
5
0
3
0
9
8
4
4
2
6
4
1
2
3
1
7
5
8
1
9
5
8
0
2
5
0
6
4
2
9
0
1
8
0
9
0
3
Thống kê đuôi đặc biệt từ 10/2022 đến 10/2023

Tháng

Ngày

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
102022
112022
122022
012023
022023
032023
042023
052023
062023
072023
082023
092023
102023
9
6
5
7
0
0
4
2
2
8
7
9
0
9
9
6
4
5
4
5
6
5
1
9
3
9
0
6
3
0
5
8
0
3
1
0
0
9
0
5
5
7
4
3
8
2
0
8
5
4
0
5
5
4
8
8
4
9
7
5
3
9
5
8
1
5
2
4
0
2
5
1
9
0
Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,