Thống kê lô gan Miền Nam 10 lần mở thưởng gần đây nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
94 12/04/2019 6 41
08 12/04/2019 6 46
73 12/04/2019 6 36
31 13/04/2019 5 52
88 13/04/2019 5 61

Thống kê loto - Xổ số Miền Nam đến ngày 19/04/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 10 lần quay gần đây

01 12 lần Tăng 8 lần so với 10 lần trước
64 12 lần Tăng 7 lần so với 10 lần trước
20 10 lần Tăng 2 lần so với 10 lần trước
21 10 lần Bằng so với 10 lần trước
65 10 lần Tăng 3 lần so với 10 lần trước
03 9 lần Bằng so với 10 lần trước
07 9 lần Tăng 1 lần so với 10 lần trước
13 9 lần Tăng 3 lần so với 10 lần trước
66 9 lần Tăng 3 lần so với 10 lần trước
70 9 lần Tăng 1 lần so với 10 lần trước

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 20 lần quay gần đây

21 20 lần Tăng 11 lần so với 20 lần trước
03 18 lần Tăng 7 lần so với 20 lần trước
20 18 lần Tăng 8 lần so với 20 lần trước
07 17 lần Tăng 8 lần so với 20 lần trước
19 17 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
64 17 lần Tăng 11 lần so với 20 lần trước
65 17 lần Tăng 5 lần so với 20 lần trước
70 17 lần Tăng 6 lần so với 20 lần trước
74 17 lần Tăng 8 lần so với 20 lần trước
01 16 lần Tăng 10 lần so với 20 lần trước
Cá Nhân
avatar
Khách
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,