Thống kê lô gan Miền Nam 10 lần mở thưởng gần đây nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
70 10/02/2019 10 38
01 11/02/2019 9 59
89 12/02/2019 8 45
20 12/02/2019 8 36
23 12/02/2019 8 49

Thống kê loto - Xổ số Miền Nam đến ngày 20/02/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 10 lần quay gần đây

85 11 lần Tăng 7 lần so với 10 lần trước
07 10 lần Tăng 4 lần so với 10 lần trước
09 10 lần Tăng 5 lần so với 10 lần trước
15 10 lần Tăng 6 lần so với 10 lần trước
63 10 lần Tăng 4 lần so với 10 lần trước
77 10 lần Tăng 7 lần so với 10 lần trước
06 9 lần Tăng 1 lần so với 10 lần trước
16 9 lần Tăng 4 lần so với 10 lần trước
38 9 lần Tăng 4 lần so với 10 lần trước
48 9 lần Tăng 5 lần so với 10 lần trước

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 20 lần quay gần đây

40 19 lần Tăng 11 lần so với 20 lần trước
93 19 lần Tăng 7 lần so với 20 lần trước
06 17 lần Tăng 11 lần so với 20 lần trước
67 17 lần Tăng 5 lần so với 20 lần trước
94 17 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
07 16 lần Tăng 8 lần so với 20 lần trước
11 16 lần Tăng 7 lần so với 20 lần trước
14 16 lần Giảm 4 lần so với 20 lần trước
63 16 lần Tăng 1 lần so với 20 lần trước
80 16 lần Tăng 7 lần so với 20 lần trước
Cá Nhân
avatar
Khách
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,