Thống kê kết quả XSMT

Thống kê lô gan Miền Trung 10 lần mở thưởng gần đây nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
81 01/07/2020 10 49
33 01/07/2020 10 48
61 01/07/2020 10 38
41 02/07/2020 9 43
02 02/07/2020 9 47

Thống kê loto - Xổ số Miền Trung đến ngày 11/07/2020

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 10 lần quay gần đây

07 10 lần Tăng 8 lần so với 10 lần trước
35 8 lần Tăng 3 lần so với 10 lần trước
92 8 lần Tăng 1 lần so với 10 lần trước
17 7 lần Tăng 1 lần so với 10 lần trước
37 7 lần Tăng 3 lần so với 10 lần trước
51 7 lần Tăng 3 lần so với 10 lần trước
52 7 lần Tăng 3 lần so với 10 lần trước
64 7 lần Tăng 3 lần so với 10 lần trước
82 7 lần Bằng so với 10 lần trước
85 7 lần Giảm 1 lần so với 10 lần trước

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 20 lần quay gần đây

85 15 lần Tăng 5 lần so với 20 lần trước
92 15 lần Tăng 10 lần so với 20 lần trước
82 14 lần Tăng 10 lần so với 20 lần trước
17 13 lần Tăng 5 lần so với 20 lần trước
35 13 lần Tăng 1 lần so với 20 lần trước
07 12 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
09 12 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
20 12 lần Tăng 5 lần so với 20 lần trước
22 12 lần Tăng 8 lần so với 20 lần trước
24 12 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
Cá Nhân
avatar
Khách
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,