XSHCM thứ 7, Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy hàng tuần

Kết quả XSHCM Thứ bảy 30/09/2023

Kết quả XSHCM Thứ bảy 23/09/2023

Kết quả XSHCM Thứ bảy 16/09/2023

Kết quả XSHCM Thứ bảy 09/09/2023

Kết quả XSHCM Thứ bảy 02/09/2023

Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,