Giải mã giấc mơ - giải mộng chiêm bao - Bắt đầu với "C"

Tất cả a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Chiêm bao thấy Con số giải mã
cái tẩu 26,75,21
cái thìa 54,63
cái thuổng 94,96
cái tích 93
cái xẻng 63,64
cái xích 79,82
căn buồng bình thường 20,21,40,60
can trăn trườn người 86,87
cảnh buồn 46
cánh chim 01,65
cánh cửa 28,83
cánh cửa cũ 44,94
cánh cửa mới đóng 42,43,52
cánh tay 85,67
cánh tay lông lá 42
cào cào 53
cạo râu 83,84
cát 36,63
cắt tóc 82,83,85
cắt tóc nam 14,54,65,45
Cá Nhân
Dò số
Không chọn ngày sẽ lấy kết quả gần nhất
Chọn tỉnh cần dò
Miền Bắc
Mỗi số nằm ở 1 hàng hoặc cách nhau dấu ,